Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 20/6

15:00' - 19/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 20/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 20/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530045Trạm 45 -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53013ATrạm 13A -Chu Văn An06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53013BTrạm 13B -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530282Trạm 282 -2 Ngô Quyền06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53047BTrạm 47B -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530121Khu liên cơ Ngô Quyền 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530128Cục Thuế Tỉnh 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530129Chi cục Thuế Tỉnh 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530146Khách sạn Cicilia (Số 7 Lê Lơi)06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530158Chiếu sáng Cầu Trần Phú 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530182Bộ CH quân sự Tỉnh 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530184Uỷ Ban ND Tỉnh 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530227Công viên Yến Phi 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530258Cs công viên bờ biển -Cầu Trần Phú 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530268Khách sạn Pha Lê -Sunrise06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530269Đèn đường Lê Lợi 06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530296T.296-KS Bách Việt-02 Phan Bội Châu06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530359Trạm 359 - CTTNHHMTV Xổ Số KT06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530374Bưu điện Tỉnh - 2 Trần Phú06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530375Khách sạn Bưu diện - 2 Lê Lợi06:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530378Nhà nghỉ 37806:00 ngày 20/06/2020 14:00 ngày 20/06/2020 -TNĐK LBS: 472-MVO/41-11. - TNĐK trạm T.13A, T.182. - XNXLCN: NCS T.13B - Tăng cường dây dẫn hạ thế T.13BĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419054Trạm công cộng 01 Xuân Ninh06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419055Trạm công cộng 02 Xuân Ninh06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419056Trạm công cộng 03 Xuân Sơn06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419057Trạm công cộng 04 Xuân Sơn06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419058Trạm công cộng 05 Xuân Trang06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419061Trạm công cộng 07 Xuân Trang06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419063Trạm công cộng 08 Xuân Thọ06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419064Trạm công cộng 09 Xuân Thọ06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419065Trạm công cộng 11 Xuân Thọ06:00 ngày 20/06/2020 06:30 ngày 20/06/2020 Tháo lèo VT 473TC.F1/61-17Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439062Công Ty TNHH XD Hoàng Mai06:30 ngày 20/06/2020 16:30 ngày 20/06/2020 Thay dây, xà, sứ từ VT 473TC.F1/61-18 đến 473TC.F1/61-32.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439090Công ty TNHHXD Hoàng Mai06:30 ngày 20/06/2020 16:30 ngày 20/06/2020 Thay dây, xà, sứ từ VT 473TC.F1/61-18 đến 473TC.F1/61-32.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD439138Chi nhánh TCT XDNN&PHNT06:30 ngày 20/06/2020 16:30 ngày 20/06/2020 Thay dây, xà, sứ từ VT 473TC.F1/61-18 đến 473TC.F1/61-32.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD539237Nhà máy nước sinh hoạt Xuân Sơn (Hồ Đá Đen)06:30 ngày 20/06/2020 16:30 ngày 20/06/2020 Thay dây, xà, sứ từ VT 473TC.F1/61-18 đến 473TC.F1/61-32.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514251PĐ Ninh Giang 0607:00 ngày 20/06/2020 11:00 ngày 20/06/2020 + Thay cột, dây dẫn từ cột 472-E24/85-39 đến 472-E24/85-39-3 + Thí nghiệm LBS+CD 472-E24/85-41Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514253PĐ Ninh giang 0407:00 ngày 20/06/2020 11:00 ngày 20/06/2020 + Thay cột, dây dẫn từ cột 472-E24/85-39 đến 472-E24/85-39-3 + Thí nghiệm LBS+CD 472-E24/85-41Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514254PĐ Ninh giang 0107:00 ngày 20/06/2020 11:00 ngày 20/06/2020 + Thay cột, dây dẫn từ cột 472-E24/85-39 đến 472-E24/85-39-3 + Thí nghiệm LBS+CD 472-E24/85-41Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514255PĐ Ninh giang 0207:00 ngày 20/06/2020 11:00 ngày 20/06/2020 + Thay cột, dây dẫn từ cột 472-E24/85-39 đến 472-E24/85-39-3 + Thí nghiệm LBS+CD 472-E24/85-41Hoãn
ĐL Ninh HòaDC5143314214B Ninh Phú07:00 ngày 20/06/2020 11:00 ngày 20/06/2020 + Thay cột, dây dẫn từ cột 472-E24/85-39 đến 472-E24/85-39-3 + Thí nghiệm LBS+CD 472-E24/85-41Hoãn
ĐL Ninh HòaDC524250PĐ Ninh giang 0507:00 ngày 20/06/2020 11:00 ngày 20/06/2020 + Thay cột, dây dẫn từ cột 472-E24/85-39 đến 472-E24/85-39-3 + Thí nghiệm LBS+CD 472-E24/85-41Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục