Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 21/10

10:45' - 20/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 21/10.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cung cấp điện ngày 21/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 21/10 tại Khánh Hòa:

ĐL Diên KhánhEC510207Trạm 207 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510208Trạm 208 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510209Trạm 209 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510210Trạm 210 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510211Trạm 211 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510213Trạm 213 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510214Trạm 214 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510215Trạm 215 - Diên Toàn06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510216Trạm 216 - Diên Toàn06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510217Trạm 217 - Diên Toàn06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510253Trạm 253 - Vĩnh Trung06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510454Trạm 454 - Diên Toàn06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530005Trạm 05 - Diên An06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530061Trạm 61 - Diên an06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530473Trạm 473 - Diên Toàn06:00 ngày 21/10/202116:00 ngày 21/10/2021Dựng cột dưới tuyến 475T2.NTR, thi công hoàn thiện T.05B, T.216B cấy mớiĐã duyệt

 

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục