Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 23/7

12:30' - 22/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 23/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 23/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Nguyên JC530012TRẠM 12 HÒN RỚ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530013TRẠM 13 HÒN RỚ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530042TRẠM 42 SEAPARK NHA TRANG06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530052Trạm 52 Hòn Rớ Phước Đồng06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530411Trạm 411 Khu Hòn Rớ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530412TRẠM 412 Hòn Rớ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530413TRẠM 413 Hòn Rớ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530414TRẠM 414 Khu Hòn Rớ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530415TRẠM 415 Khu Hòn Rớ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530417TRẠM 417 Khu Hòn Rớ06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530484Công ty Kumho Industrial Co. , Ltd06:00 ngày 23/07/2020 12:30 ngày 23/07/2020 - Lắp DCL tuyến 477-BTA tại vị trí 477-BTA/49-30 - Thay dây trung áp 477-BTA/49-4 đến 477-BTA/49-4-4 ( công trình: Xây dựng mơi đường dây mạch vòng nhánh rẽ Hòn Rớ CTXD20VNG 01) - Nâng công suất trạm T.410 - Lắp đặt hệ thống Scada trạm T.484Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052GTram 52G - Đường Phong Châu07:00 ngày 23/07/2020 14:00 ngày 23/07/2020 - Di dời cột điện hạ áp cột B.52G/8-2 thuộc trạm T.52G. Giải quyết đơn thư KH - Lắp tụ bù hạ áp tại cột B.52G/12Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413033Trạm công cộng 02 Vạn Phước07:00 ngày 23/07/2020 17:00 ngày 23/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-34-23B đến 64-34-40BĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413034Trạm công cộng 06 Vạn Phước07:00 ngày 23/07/2020 17:00 ngày 23/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-34-23B đến 64-34-40BĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413035Trạm công cộng 03 Vạn Phước07:00 ngày 23/07/2020 17:00 ngày 23/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-34-23B đến 64-34-40BĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43040AT.40 - (14)08:00 ngày 23/07/2020 15:00 ngày 23/07/2020 Thay trụ hạ áp, san công tơĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430006T.06 - Xã Khánh Đông08:00 ngày 23/07/2020 16:00 ngày 23/07/2020 Cắt điện trạm T.06 để lắp hộp chia dây hạ áp công trình ĐTXD 2020.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530281Trạm 281 - CTCP Hoàng Thuận Phát10:00 ngày 23/07/2020 11:00 ngày 23/07/2020 Thay TI trạm T.281 (CT TNHH TMDV Quốc Lập An)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410123Trạm 123 - Diên Xuân11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410124Trạm 124 - Diên Xuân11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410055T.55 - Xã Khánh Đông11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410056T.56 - Xã Khánh Bình11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410057T.57 - Xã Khánh Bình11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410058T.58 - Xã Khánh Bình11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410059T.59 - Xã Khánh Hiệp11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430008TCD T08 - Lâm Trường Sông chò -Khánh Bình11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430079TCD T79 -TT Giáo Dục Lao Động Xã Hội - Xã Khánh Bình11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430110TCD T.110 Trại Gà HÀ VĂN TUÁN11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430112TCD T.112 CTy Chăn Nuôi Nhật Minh11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430123TCD T.123 CTy Dăm Gỗ Đại Hưng11:00 ngày 23/07/2020 13:30 ngày 23/07/2020 Thay dây từ cột 473TC.F6B từ cột 121 đến 473TC.F6B 121-1. CT: Di dời lưới điện phục vụ xây dựng cầu vượt lũ Diên XuânĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục