Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 24/7

13:17' - 23/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 24/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 24/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53061ATrạm 61A -Nguyễn Chánh06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061BTrạm 61B -Hoàng Hoa Thám06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061CTrạm 61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061DTrạm 61D-Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061ETrạm T.61E - Lý Tự trọng06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061GTrạm T.61G - Hoàng Hoa Thám06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530163Kho bạc Nhà Nước Tỉnh 06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530207Cty Tư vấn XD điện 4 06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530279T.279-Tòa Giám Mục Nha Trang-22 TPhu06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530373Khách sạn Thiên Phúc -19 Nguyễn Chánh06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530404khu liên cơ 30 Hoàng Hoa Thám 06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530422Thư viện tổng hợp Tỉnh 06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530423KS Hải Âu -3 Ng Chánh06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530432Đường dạo ven biển TP- Ng Chánh 06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530453Trường PTTH Lý Tự Trọng 06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530562Trạm T.562 - Khách sạn Bông Sen06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD530627Trạm T.627 - CTy TNHH Hoàng An06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BD53432BĐường dạo ven biển TP-Nguyễn Chánh06:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 - Thay sứ đứng từ VT 474MVO/27-3-2 đến 474MVO/27-13-4. - Thay LA T.61A, C, D, E T.432A,B.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53001DTrạm 01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc07:00 ngày 24/07/2020 17:00 ngày 24/07/2020 + Lắp chụp đầu cột tại cột A-1D/8, A-1D/9, A-1D/10 + Lắp cột thép N22-1 trạm T.01MĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524445PĐ Ninh Đông 0407:00 ngày 24/07/2020 16:00 ngày 24/07/2020 Dựng cột, lắp xà, cải tạo đường dây nhánh rẽ 473NIHO_31/54/11 từ VT 31/54/11 đến VT 473NIHO_31/54/11/13Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524446PĐ Ninh Đông 0507:00 ngày 24/07/2020 16:00 ngày 24/07/2020 Dựng cột, lắp xà, cải tạo đường dây nhánh rẽ 473NIHO_31/54/11 từ VT 31/54/11 đến VT 473NIHO_31/54/11/13Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524447PĐ Ninh Đông 0207:00 ngày 24/07/2020 16:00 ngày 24/07/2020 Dựng cột, lắp xà, cải tạo đường dây nhánh rẽ 473NIHO_31/54/11 từ VT 31/54/11 đến VT 473NIHO_31/54/11/13Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524448PĐ Ninh Đông 0307:00 ngày 24/07/2020 16:00 ngày 24/07/2020 Dựng cột, lắp xà, cải tạo đường dây nhánh rẽ 473NIHO_31/54/11 từ VT 31/54/11 đến VT 473NIHO_31/54/11/13Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524482Ninh Ích07:00 ngày 24/07/2020 16:00 ngày 24/07/2020 Dựng cột, lắp xà, cải tạo đường dây nhánh rẽ 473NIHO_31/54/11 từ VT 31/54/11 đến VT 473NIHO_31/54/11/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510186Trạm 186 - Diên Thạnh07:00 ngày 24/07/2020 14:00 ngày 24/07/2020 Lắp MBA, đấu nối TBA mới, san tải hạ áp các trạm T.186 & T.187 sang trạm T.186B cấy mới.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510187Trạm 187 - Diên Thạnh07:00 ngày 24/07/2020 14:00 ngày 24/07/2020 Lắp MBA, đấu nối TBA mới, san tải hạ áp các trạm T.186 & T.187 sang trạm T.186B cấy mới.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530095T.95 - Hòn Nghê - Vĩnh Ngọc07:00 ngày 24/07/2020 11:30 ngày 24/07/2020 Kéo dây hạ áp tăng cường T.95Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530077Trạm 77A Vĩnh Trường07:00 ngày 24/07/2020 15:00 ngày 24/07/2020 Kéo dây hạ áp trạm T.77A , hoàn thiện lưới điện hạ ápHoãn
ĐL Cam Lâm KC52K168Trạm K168 Cam Tân07:30 ngày 24/07/2020 08:00 ngày 24/07/2020 Thay công tơ trạm T.K168Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53097BTrạm J097B Cam Hòa08:15 ngày 24/07/2020 08:35 ngày 24/07/2020 Thay thế công tơ trạm T.J097BĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục