Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 26/6

14:34' - 25/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 26/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 26/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam Ranh CC4103CLT.03CL - (07)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4104CLT.04CL - (07)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC411CTDT.1CTD -(10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC411CTTT.1CTT -(10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC413CTTT.3CTT -(10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC418CTTT.8CTT - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC42016CT.16C - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC42120BT.120B -(10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC422CTTT.02CTT -(10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC426CTTT.6CTT -(10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC427CTTT.7CTT - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC429CTTT.9CTT -(10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430120T.120 - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430123T.123 - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43014BT.14B - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43016AT.16 - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43016BT.16B - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43016DT.16D - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43016ET.16E - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43017BT.17B-CTD - (10)05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430316Trạm 316 - cam lập - ngọc sương05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430317Trạm 317 - cam lập - ngọc sương05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430325Xí nghiệp muối Cam Ranh05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430331Cơ Sở Nuôi Tôm Nguyễn Quang Duy05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430334Cty THNN Mot TV Quang Sang05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD43365BTrạm CD T.365B CSNTTS Nguyễn Hồng Anh05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD43424BBQLDA TT Điện lực Ô Môn05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD43424CBQLDA TT Điện lực Ô Môn05:30 ngày 26/06/2020 06:00 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại VT 176/5Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530088Trạm 88 -Lạc Long Quân06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53012ATrạm 12A -Xóm Mới06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53012BTrạm 12B -Nguyễn Trãi06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53012CTrạm T.12C - Bạch Đằng06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53063ATrạm 63A - Trần Bình Trọng06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53063BTrạm 63B - Hồng Bàng06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 Phục vụ công tác SCL Tuyến 483MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53090ATrạm 90A -Huỳnh Thúc Kháng06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53090BTrạm 90B -Đề Pô06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53090CTrạm 90C -Bình Khê06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530122Phân đoạn Đầu máy NT06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530233XN cơ khí Đường sắt - Nguyễn Trãi06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530401DNTN Trương Gia -50 Võ Trứ06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD630248Bảo hiểm xã hội Tỉnh Khánh Hòa06:00 ngày 26/06/2020 17:00 ngày 26/06/2020 - Thay sứ đứng từ trụ 483MVO/17-2 đến trụ 483MVO/25 - Thay xà NLT-3 tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay sứ căng tại trụ 483MVO/20-1, trụ 483MVO/20-5 - Thay Thu lôi Van Các trạm T.12A T.12B, T.63A, Tụ bù trụ 483MVO/24Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4103CLT.03CL - (07)06:00 ngày 26/06/2020 17:30 ngày 26/06/2020 Thay dây dẫn trung áp PĐ 474NCR_176/9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4104CLT.04CL - (07)06:00 ngày 26/06/2020 17:30 ngày 26/06/2020 Thay dây dẫn trung áp PĐ 474NCR_176/9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4301BHT.01BH -(07)06:00 ngày 26/06/2020 17:30 ngày 26/06/2020 Thay dây dẫn trung áp PĐ 474NCR_176/9Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4301CLT.01CL - (07)06:00 ngày 26/06/2020 17:30 ngày 26/06/2020 Thay dây dẫn trung áp PĐ 474NCR_176/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530096Trạm Vĩnh Ngọc06:00 ngày 26/06/2020 16:30 ngày 26/06/2020 - Nâng tiết diện dây dẫn từ vị trí 476/478ĐĐE_04 đến 478ĐĐE_04/8 - Nâng tiết diện dây dẫn từ vị trí 478ĐĐE_22/7 đến 478ĐĐE_22/7/3 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ vị trí 478ĐĐE_04/8 đến 478Đ ĐE_22/7/3 - Lắp REC+DLC vị trí 478ĐĐE_04/8Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530104T.104 - Trường lái xe 106:00 ngày 26/06/2020 06:30 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530105T.105_Trường lái xe 206:00 ngày 26/06/2020 06:30 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530241Trạm 241 Vĩnh Phương06:00 ngày 26/06/2020 06:30 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530332Trạm T.332 Đắc Lộc Vĩnh Phương06:00 ngày 26/06/2020 06:30 ngày 26/06/2020 Tháo lèo tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục