Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 27/11

10:56' - 26/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 27/11.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 27/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510402Trạm 402 - Diên Lộc06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510403Trạm 403 - Diên Lộc06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510409Trạm 409 - Diên Lộc06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530025Trạm 25 - Diên Hoà06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530026Trạm 26 - Diên Lộc06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530093Trạm 93 - Diên Hoà06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530094Trạm 94 - Diên Hoà06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530095Trạm 95 - Diên Lộc06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53025BTrạm 25B - Diên Hòa06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53026CTrạm 26C - Diên Lộc06:00 ngày 27/11/2020 14:00 ngày 27/11/2020 -Nối tắt vị trí 471DKH/64-33-3 -Thay dây chảy 200A vị trí 471DKH/64 -Thay FCO các vị trí: 64-4, 64-9-4, 64-16-4, 64-33, 64-33-10, 64-34, 64-47-1, 64-52 -Xử lý HLATLDDCA để dân cất nhà (đơn thư khách hàng) trong khoảng cột 471DKH/64-16 đến 471DKH/64-16-2Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050MTrạm T.50M - Vĩnh Thạnh07:00 ngày 27/11/2020 12:00 ngày 27/11/2020 Thi công dựng cột điện hạ áp A-50M/2-8 trạm T.50MĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534227TT Ninh Hòa 107:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Di dời TBA T4227_320KVA Ninh HiệpĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534240TT Ninh Hòa 1007:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Di dời TBA T4227_320KVA Ninh HiệpĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534284TT Ninh Hòa 10B07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Di dời TBA T4227_320KVA Ninh HiệpĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53A095Trạm 4240B07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Di dời TBA T4227_320KVA Ninh HiệpĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục