Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 5/10

10:27' - 04/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 5/10.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 5/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 5/10 tại Khánh Hòa:

ĐL Ninh HòaDC418015PĐ Ninh An 0106:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418016PĐ Ninh An 0206:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418017PĐ Ninh An 1206:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418018PĐ Ninh An 1306:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418019PĐ Ninh An 1406:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418026PĐ Ninh An 1706:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418027PĐ Ninh An 0406:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418028PĐ Ninh An 0506:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418029PĐ Ninh An 2106:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418030PĐ Ninh An 22 (Ninh Sơn )06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418038PĐ Ninh An 28 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418039PĐ Ninh An 08 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418040PĐ Ninh An 29 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418041PĐ Ninh An 09 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418085Thôn 5, Ninh Sơn (phủ lõm)06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428083Thôn 2, Ninh Sơn (phủ lõm)06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428084Thôn 4, Ninh Sơn (phủ lõm)06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438034PĐ Ninh An 0606:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC528097Hòa Thiện 2- Ninh An06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC528098Thôn 5 - Ninh Sơn06:00 ngày 05/10/202107:00 ngày 05/10/2021Tháo lèo đường dây XT 473NIHO tại cột 473NIHO-475NTH_147Đã

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục