Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 7/1

12:30' - 06/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 7/1.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 7/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBD531024Nhà máy C.P Bình Định07:00 ngày 07/01/2021 11:00 ngày 07/01/2021 Kiểm tra xử lý đầu cáp ngầm ( sau kiểm tra camera nhiệt tăng cao )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBD531076Ống thép Hoa Sen Bình Định07:00 ngày 07/01/2021 11:00 ngày 07/01/2021 Kiểm tra xử lý đầu cáp ngầm ( sau kiểm tra camera nhiệt tăng cao )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531021Cấp điện Khu Công Nghiệp Nhơn Hòa07:00 ngày 07/01/2021 11:00 ngày 07/01/2021 Kiểm tra xử lý đầu cáp ngầm ( sau kiểm tra camera nhiệt tăng cao )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531023NM Thức ăn gia súc Bình Định07:00 ngày 07/01/2021 11:00 ngày 07/01/2021 Kiểm tra xử lý đầu cáp ngầm ( sau kiểm tra camera nhiệt tăng cao )Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530622Hưng Thạnh 607:15 ngày 07/01/2021 09:15 ngày 07/01/2021 Đấu nối tủ tụ bù hạ áp vào tủ điện TBAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530720TBA Chánh Đạt07:50 ngày 07/01/2021 09:10 ngày 07/01/2021 Thay sứ đỡ Pha B , bảo dưỡng TBA Chánh Đạt - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539766Công ty CP NLTT Việt Nam Việt08:00 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Nâng dung lượng TBAĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530165TBA Gò Cau.08:00 ngày 07/01/2021 09:00 ngày 07/01/2021 Thay 03 FCO TBA Gò Cau 1 - XT 475 HNH bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530178TBA Gò Cau 209:10 ngày 07/01/2021 10:50 ngày 07/01/2021 Thay 03 FCO TBA Gò Cau 2 - XT 475 HNH bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530621Hưng Thạnh 509:15 ngày 07/01/2021 11:15 ngày 07/01/2021 Đấu nối tủ tụ bù hạ áp vào tủ điện TBAĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539103TBA Thế Thạnh 110:50 ngày 07/01/2021 12:30 ngày 07/01/2021 Thay 03 FCO TBA Thế Thạnh 1 - XT 475 HNH bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc13:30 ngày 07/01/2021 15:30 ngày 07/01/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530616TBA Kiều Huyên13:50 ngày 07/01/2021 15:10 ngày 07/01/2021 Kiểm tra châm dầu , bảo dưỡng TBA Kiều Huyên - XT 475/PCAĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục