Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 8/7

15:30' - 07/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 8/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 8/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam Ranh CC430032T.32 - (09)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430034T.34 - (12)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430053T.53 - (10)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430062T.62 - (15)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43027DT.27D - (13)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43030DT.30D - (11)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43030ET.30E - (13)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43048DT.48D - (13)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43049BT.49B - (13)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43051CT.51C - (10)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43055CT.55C - (15)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43059ET.59E - (15)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC431BPNT.1BCPN (10)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530049T.49 - (13)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530050T.50 - (10)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC531CPNT.1CPN - (10)06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD330463Cơ sở SX Trí Kiên Cam Ranh06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430453Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430457Hộ KD Nguyễn Anh Hoàng06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430459Cty TNHH Phúc An Cam Ranh06:00 ngày 08/07/2020 07:00 ngày 08/07/2020 Tháo lèo XT 473CRA tại VT 473-478CRA_207 Tháo lèo XT 478CRA tại VT 473-478CRA_98.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430333Đài Kiểm Soát Không Lưu CR08:00 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thí nghiệm định kỳ TBA T.333Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514251PĐ Ninh Giang 0608:00 ngày 08/07/2020 11:00 ngày 08/07/2020 Thay MBA chống quá tải DC514251Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53003BTRẠM 03B CẦU ĐÁ08:00 ngày 08/07/2020 11:30 ngày 08/07/2020 Xử lý chảy dầu MBA trạm T.03BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530480T.480-CT bất động sản Hà Quang-KĐT Lê H Phong08:30 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530481Trạm T.481 - Cty BĐS Hà Quang08:30 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530483Trạm T.483 - Cty BĐS Hà Quang08:30 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530484Trạm T.484 - KĐT Lê Hồng Phong 108:30 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530485Trạm T.485 - KĐT Lê Hồng Phong 108:30 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530486Trạm T.486 - Khu đô thị Hà Quang08:30 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530487Trạm T.487 - Cty CP BĐS Hà Quang08:30 ngày 08/07/2020 09:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4109H2Viettel Khánh Hòa10:30 ngày 08/07/2020 11:30 ngày 08/07/2020 Thí nghiệm định kỳ TBA T.09H2Hoãn
ĐL Cam Ranh CD4311DDCảng HKQTCR-TCT CHK (Đèn chiếu sáng hàng không)10:30 ngày 08/07/2020 11:30 ngày 08/07/2020 Thí nghiệm định kỳ TBA T.11DDĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530489Trạm T.489 - Cty CP BĐS Hà Quang11:30 ngày 08/07/2020 12:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530490Trạm T.490 - Cty CP BĐS Hà Quang11:30 ngày 08/07/2020 12:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530497Trạm T.497 - Khu ĐT Mỹ Gia11:30 ngày 08/07/2020 12:00 ngày 08/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục