Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 9/10

10:06' - 08/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 9/10.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 9/10 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam Ranh CC430053T.53 - (10)*05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43051CT.51C - (10)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43052BT.52B - (15)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC431BPNT.1BCPN (10)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173 (Thi công tại VT 173 thực hiện hotline)Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530050T.50 - (10)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530052T.52 - (15)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173 (Thi công tại VT 173 thực hiện hotline)Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53051AT.51A - (10)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53051BT.51B - (10)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC531CPNT.1CPN - (10)05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173 (Thi công tại VT 173 thực hiện hotline)Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD330463Cơ sở SX Trí Kiên Cam Ranh05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173 (Thi công tại VT 173 thực hiện hotline)Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430453Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430457Hộ KD Nguyễn Anh Hoàng05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430459Cty TNHH Phúc An Cam Ranh05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430488Cơ Sở NTTS Ngọc Bảo05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430604T604 - Trần Thị Thúy Liễu05:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay dây trung áp XT 473CRA từ VT 153 đến VT 173Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029GTrạm T.29G - Hùng Vương06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029HTrạm T.29H - Quân Trấn06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53030ATrạm T.30A -Hồng Bàng06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53030CTrạm T.30C-HBàng TNHãn06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53039BTrạm T.39B - Âu Cơ06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53049ATrạm T.49A -Trần Nguyên Hản06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53063BTrạm T.63B - Hồng Bàng06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53081CTrạm T.81C -Trần Nguyên Hản06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53004CTrạm T.04C - Quảng Trường06:00 ngày 09/10/2021 08:30 ngày 09/10/2021 Phục vụ công tác Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530106Trạm T.106 - Khách sạn SeaLight06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530109Trạm T.109 CTTNHHMTV Yến Sào-46 TPhu06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530111Trạm T.111 Khách sạn Violet (Cty Minh Hoàng) 12 Biệt Thự06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530120Trạm T.120 DNTN Đông Dương -12 Hùng Vương06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530132Trạm T.132 - Khách sạn Sen Việt06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530136Trạm T.136 TT Kỹ thuật Viễn thông - Tin học Bưu điện06:00 ngày 09/10/2021 06:15 ngày 09/10/2021 Phục vụ thao tác cắt CDPĐ VT61BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530257Trạm T.257 KS Kim Hoàng Long-146 Hùng Vương06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530259Trạm T.259 CTTNHH MTV BALI- 6P Hùng Vương06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530260Trạm T.260 Cty TNHH Vũ Hoàng -142 Hùng Vương06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530262Trạm T.262 Khách sạn Hoàn Kim -1k+2k Hùng Vương(gác)06:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 - Thí nghiệm định kỳ LBS liên lạc tuyến tại cột 473-485MVO_R58/3 và các TBA T.29E, T.29G, - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29D tại cột 473MVO_59. - Thay bu lon xà máy biến áp trạm T.29G tại cột 473MVO_61. - Thay LBS hở trạm T.625 tại cột 371-473MVO_C57Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530276Trạm T.276-DNTN Minh Đạt-Karaoke Sonata-50 Hồng Bàng06:00 ngày 09/10/2021 06:10 ngày 09/10/2021 Thao các CDPĐ 485MVO tại cột 472-484-485MVO_C43Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục