Licogi 16 chốt quyền nhận cổ tức và mua cổ phiếu

09:15' - 15/10/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

Công ty cổ phần Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) thông báo ngày 21/10 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Licogi 16 dự kiến phát hành gần 9,22 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới).

Licogi 16 cũng dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện xấp xỉ 115,25:50, tương ứng cổ đông hữu hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứu 115.248.172 quyền sẽ được mua 50.000.000 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP.

Licogi 16 dự thu về 500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân (150 tỷ đồng), góp vốn vào Công ty Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 Mwp (146 tỷ đồng) và thanh toán nợ vay (204 tỷ đồng).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 1/11 đến ngày 17/11, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 1/11 đến ngày 22/11/2021.

Licogi 16 hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản. Doanh nghiệp báo cáo doanh thu nửa đầu năm tăng 4% lên 1.303 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 67% lên 132 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện.

Chốt phiên 14/10, cổ phiếu LCG giao dịch 19.000 đồng/cp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục