1. >

Lilama 18 đặt mục tiêu doanh thu 1.168 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Lilama 18 - đơn vị thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đặt mục tiêu đạt tổng mức doanh thu 1.168 tỷ đồng cho năm 2018.

Lilama 18 đặt mục tiêu doanh thu 1.168 tỷ đồng
Cùng đó, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Lilama 18 cũng chính thức thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với mức lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 30 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 54 tỷ đồng; đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao đồng trên 10 triệu đồng/người/tháng. Lilama 18 dự kiến dành 40 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư và chia cổ tức từ 10-13% mệnh giá cổ phiếu.

Sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 đều đạt và vượt mức kế hoạch từ 107,45 - 153,1%, thu nhập bình quân của gần 4.000 người lao động đạt trên 10,6 triệu đồng/người/tháng và chia cổ tức 12% bằng tiền mặt.

Những năm gần đây, trong lĩnh vực gia công thiết bị xuất khẩu, Lilama 18 đã thực hiện nhiều hợp đồng giá trị và được khách hàng đánh giá cao. Sản phẩm do Lilama 18 chế tạo đa dạng và được xuất khẩu sang nhiều thị trường./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Muốn tăng lương cho công chức thì phải tinh giản biên chế để bộ máy bớt cồng kềnh và hoạt động hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, nói thì đơn giản nhưng khi triển khai tại địa phương trong thời gian qua lại không hề dễ dàng.

ncif