1. >

Mía đường Sơn La chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 30%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Mía đường Sơn La vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017-2018.

Mía đường Sơn La chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 30%

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017-2018.

Cụ thể, công ty sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017-2018 tỷ lệ 30%, ứng với tổng mức thanh toán 29,4 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/12 và ngày thanh toán là 7/1/2019.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.

ncif