Minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân

09:14' - 13/01/2018
BNEWS Long An kiến nghị các bộ, ngành ở Trung ương đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương.
Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo UBND tỉnh Long An, năm 2017, các sở, ngành trong tỉnh đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết 157 thủ tục hành chính với tổng thời gian rút ngắn hơn 1.000 ngày so với quy định. Tỉnh kiến nghị các bộ, ngành ở Trung ương đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương.
UBND tỉnh Long An đã công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với hơn 2.200 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ngành. Các thủ tục này đồng thời được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Qua đó, góp phần tích cực vào việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thủ tục hành chính, thực hiện quyền giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước.
Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính tại địa phương, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và mạng nội bộ; được cấp chứng thư số chuyên dùng; có Trang thông tin điện tử được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và công bố kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh có 77% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử; 19,68% văn bản được ký số; 91% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh…
Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức… được tỉnh Long An quan tâm thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Theo ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong năm 2018, tất cả các thủ tục hành chính của sở, ngành tỉnh và cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các huyện thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công, kết nối Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tạo sự liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được đẩy mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục