Năm 2021, FPT đặt mục tiêu tăng 18% lợi nhuận

10:00' - 28/01/2021
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) đã phê duyệt kế hoạch năm tài chính 2021, với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Theo đó, năm 2021, FPT đặt kế hoạch doanh thu 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6.210 tỷ đồng; lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện năm 2020.

Nội dung này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 8/4, tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia là 4/3.

Ngoài ra, FPT còn phê duyệt và dự kiến trình Đại hội cổ đông định hướng chiến lược 2021 - 2023, với tầm nhìn trở thành top 50 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030 , theo đó cam kết nâng cao trải nghiệm số của khách hàng trong và ngoài nước với nền tảng dữ liệu thời gian thực.

FPT cũng đã phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 2.800 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng, và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư FPT từ mức vốn hiện tại là 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng .

Cùng với đó, phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty FPT Digital, với mục tiêu cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ công nghệ thông tin, và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược của Tập đoàn .

Năm 2020, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng; tăng 7,6% và 12,8% so với năm 2019./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục