1. >

Nam Long sắp trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) sẽ trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8,23%.

Nam Long sắp trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Thời gian thực hiện là quý III.

Với 229 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành 19 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Trước đó, công ty 2 lần trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 1,97% và tỷ lệ 2,92%.

Như vậy, sau 3 lần trả cổ tức, công ty không hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 10% và bằng cổ phiếu 10%.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif