Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2018 có những hoạt động gì?

11:34' - 30/10/2017
BNEWS Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 9757/KH-BCT về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 với chủ đề Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững.

Đây là năm thứ 3 Bộ Công Thương xây dựng và ban hành kế hoạch để thống nhất tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 15/3 trên toàn quốc.
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ tiêu dùng (Bộ Công Thương), các hoạt động tại Trung ương sẽ do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức liên quan.
Mở đầu cho các hoạt động do Trung ương tổ chức sẽ là Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 dự kiến tổ chức tại TP Đà Nẵng.
Bên cạnh các hoạt động như hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo theo chủ đề năm 2018, Bộ Công Thương sẽ tổ chức ngày tri ân người tiêu dùng dành cho doanh nghiệp. Mục đích của việc này nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo định hướng gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Cùng đó, tổ chức trao giải và khen thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngoài ra, các hoạt động tại địa phương sẽ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước lập kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện.

Các đơn vị tham gia phối hợp bao gồm: Các Sở, Ban, ngành ở địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương.
Nội dung tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 tại địa phương có thể tham khảo các nội dung nêu tại hoạt động ở cấp Trung ương hoặc tùy theo yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương có thể tổ chức các hoạt động khác.
Bộ Công Thương cũng khuyến khích các địa phương có sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Trung ương và địa phương cũng như giữa các địa phương để tăng tính thống nhất, lan tỏa và tiết kiệm ngân sách nhà nước và nguồn lực chung của xã hội.
Cũng theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ở Trung ương từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công.
Ngoài ra, kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ở địa phương từ nguồn ngân sách cấp cho các địa phương.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng nhấn mạnh và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng.
Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong cả năm.

Tuy nhiên các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 được định hướng tổ chức trong tháng 3 tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục