Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

09:51' - 30/12/2019
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số nghị quyết về công tác nhân sự.

Nghị quyết số 839/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Minh Ngọc kể từ ngày 5/12/2019.
Nghị quyết số 840/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021đối với bà Bùi Mai Hoa kể từ ngày 5/12/2019.
Nghị quyết số 841/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Ngọc Hà kể từ ngày 5/12/2019.
Nghị quyết số 843/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Kiên thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.
Nghị quyết số 844/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Từ Thiện kể từ ngày 9/12/2019.
Nghị quyết số 845/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền, kể từ ngày 9/12/2019.
Nghị quyết số 846/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Lê Chinh, kể từ ngày 9/12/2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục