Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

16:30' - 11/07/2019
BNEWS HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua nghị quyết để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 11/7, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua nghị quyết để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trên cơ sở đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Bá Cảnh vì lý do gia đình, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục thông qua nghị quyết với số phiếu là 42/42 đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý, đạt tỷ lệ 87,5% tổng số đại biểu của nhiệm kỳ này.
Trước đó, vào ngày 14/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác của ông Nguyễn Bá Cảnh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.
Cũng tại kỳ họp lần thứ 11 này, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố đối với ông Phạm Tấn Xử (do chuyển công tác khác) và chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng đối với ông Ngô Quang Vinh (nguyên Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng), nhiệm kỳ 2016-2021, nghỉ chế độ hưu trí.
HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã tiến hành các thủ tục bầu bà Cao Thị Huyền Trân, Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội giữ chức Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố giữ danh Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra từ ngày 9 - 11/7. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nêu ra những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố, đồng thời bàn các giải pháp để giải quyết những vấn đề này.

Kỳ họp cũng đề ra mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những tháng cuối năm 2019.

HĐND thành phố cũng thực hiện công tác nhân sự theo quy định của pháp luật, nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt, quan trọng của HĐND cũng như UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục