1. >

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 2/5: Huy động được 2.109 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 2/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 7, 10 và 15 năm.

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 2/5: Huy động được 2.109 tỷ đồng
Kết quả, đã huy động được 2.109 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, nhưng chỉ huy động được 64 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,97%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,15%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/4/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 445 tỷ đồng với lãi suất 4,15%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm cũng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,50%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất 4,50%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, nhưng đã không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, kho bạc Nhà nước huy động được 48.572 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngoài miễn học phí cho trẻ 5 tuổi, học sinh THCS công lập, Chính phủ thống nhất hỗ trợ học phí cho học sinh diện phổ cập trường ngoài công lập.

ncif