1. >

PV Gas sắp chi 4.400 tỷ đồng trả cổ tức

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Công ty khí Việt Nam - PV Gas vừa thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền.

PV Gas sắp chi 4.400 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng Công ty khí Việt Nam - PV Gas (GAS) vừa thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tổng mức chia 23%.

Với khoảng 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVGas sẽ phải chi trả khoảng 4.400 tỷ đồng cổ tức đợt này, dự kiến trong quý III.

Trong đó, công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2018 với tỷ lệ 13%, tương đương số tiền 2.488 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif