Quảng Ninh xem xét thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ

10:02' - 05/12/2019
BNEWS Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh.
Người dân đến làm thủ tục và lấy kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu-TTXVN

Tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 12/2019 do Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp thông tin: Tại kỳ họp cuối năm dự kiến diễn ra vào ngày 6/12 và 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh.
Đây là một chủ trương lớn của tỉnh Quảng Ninh nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ông Vũ Văn Hợp cho biết, Quảng Ninh đã thực hiện các bước chuẩn bị cho chủ trương này một cách chặt chẽ, đúng quy trình.
Trước đó, từ năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã triển khai hai mô hình gồm: Hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện; hợp nhất ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra huyện thành cơ quan kiểm tra – thanh tra cấp huyện. Việc hợp nhất các cơ quan trên đã hoàn thành ngay trong năm 2018 ở tất cả 14/14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, với sự chuẩn bị đồng bộ, qua 1 năm triển khai mô hình hợp nhất cơ quan tổ chức - nội vụ và cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện, hoạt động của mô hình cơ quan hợp nhất đã từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả; các cơ quan đầu mối đã giảm từ 56 đầu mối xuống còn 28 đầu mối; giảm 4 cấp trưởng và 27 cấp phó; kinh phí chi cho các hoạt động được tiết kiệm.
Quan trọng hơn, mô hình cơ quan mới góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền; tinh gọn bộ máy, thống nhất các quy trình, cách thức xử lý. Cùng với đó, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, giảm được một số quy trình nghiệp vụ; tránh được sự trùng lặp, chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ...
Đối với công tác kiểm tra, thanh tra, một số hoạt động đạt tính thống nhất và hiệu quả hơn như trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư, tham gia tiếp công dân, thanh tra kinh tế - xã hội. Chất lượng, hiệu quả công việc từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động giữa thanh tra và kiểm tra./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục