Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.300 tỷ đồng

17:21' - 18/05/2021
BNEWS Ngày 18/5, Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý I/2021 (đến hết ngày 31/3/2021), Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng.
Theo đó, thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý I/2021.
Bộ Tài chính cho biết, tổng số trích Quỹ BOG trong quý I/2021 (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2021) là 62,234 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I/2021 là 3.936,486 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG ở mức 5,049 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2021, trong tổng số 34 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư âm Quỹ BOG./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục