Quỹ bình ổn giá xăng dầu hết quý III có hơn 10.049 tỷ đồng

18:07' - 13/11/2020
BNEWS Ngày 13/11, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III năm 2020 (hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng.

Theo đó, quý III năm 2020 (từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/9/2020), tổng số trích Quỹ bình ổn giá là 1.565,880 tỷ đồng; tổng số sử dụng quỹ là 1.503,938 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá trong quý III năm 2020 là 5,626 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá đến hết quý I năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là  4.958,420 tỷ đồng; hết quý II năm 2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III/2020 là nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục