Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

22:22' - 30/03/2018
BNEWS Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt. Ảnh: TTXVN
Theo đó, mọi tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đều được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực xã hội để duy trì, phát triển, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia...
Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ý kiến của các cơ quan liên quan.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không thuộc phạm vi quy định trên cho cơ quan được giao quản lý tài sản, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định.
Bên cạnh đó, việc cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phải bảo đảm tính đồng bộ trong vận hành, khai thác tài sản, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng liên quan tới hoạt động đường sắt quốc gia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục