Sao Ta sẽ mua tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ

08:30' - 20/03/2020
BNEWS Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố phương án mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Giá mua xác định theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch, từ nguồn vốn từ thặng dư cổ phần.
Thời gian dự kiến giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục