SMC chốt quyền trả cổ tức đợt cuối 2017

09:31' - 03/07/2018
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC ( SMC) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tổng tỷ lệ 35%, bao gồm 5% tiền mặt và 30% cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 9/7 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 12.599.772 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, ứng tỷ lệ 30%; nguồn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2017.

Như vậy, thêm 5% cổ tức tiền mặt đã ứng trong năm 2017 thì tổng cổ tức công ty chi trả là 40%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục