Từ khoá:an toan luoi dien cao ap

Điện mùa khô 2017 - Bài 2: Chủ động phòng ngừa sự cố

80% khối lượng đường dây của Đội Truyền tải Điện Tuy Hòa (Truyền tải Điện Phú Yên) bị nhiễm mặn, thường xuyên bị phóng điện trên sứ, gây sự cố khiến đơn vị phải đăng ký lịch cắt điện để sửa chữa.

Truyền tải 8,7 tỷ kWh cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Công ty Truyền tải điện 3 dự kiến lượng điện truyền tải cho các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên qua lưới 220kV trong năm 2017 sẽ vào khoảng 8,7 tỷ kWh.

Nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tới người dân và các tổ chức hoạt động gần đường dây.

An toàn lưới điện cao áp tại miền Trung, Tây Nguyên – Bài 4: Phương châm bốn “tại chỗ”

Công ty Truyền tải điện 3 đã đảm bảo lưới điện quản lý vận hành an toàn liên tục, không để xảy ra trường hợp mất điện do lụt bão với phương châm bốn “tại chỗ”.

An toàn lưới điện cao áp tại miền Trung, Tây Nguyên – Bài 3: Chủ động phòng ngừa

Truyền tải điện Phú Yên được Công ty Truyền tải điện 3 giao nhiệm vụ quản lý 189 km đường dây 220 kV và 46 km đường dây 110 kV lưới điện truyền tải và 1 Trạm biến áp 220 kV với tổng công suất 250 MVA.

An toàn lưới điện cao áp tại miền Trung, Tây Nguyên – Bài 2: Lấy địa phương làm gốc

Kinh nghiệm là cần tăng cường mối quan hệ với chính quyền các địa phương, địa bàn có đường dây đi qua bằng việc phối hợp và ký hợp đồng bảo vệ đường dây 500 kV.

An toàn lưới điện cao áp tại miền Trung, Tây Nguyên – Bài 1: Địa hình phức tạp

Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có đặc thù địa hình khó khăn và thời tiết khắc nghiệt nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ an toàn lưới điện cao áp của đơn vị truyền tải trong khu vực.

Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp – Bài 3: Giải bất cập trong chính sách bồi thường GPMB

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hiện đang quản lý vận hành 7.419,62 km đường dây 500kV, 15.763,44 km đường dây 220kV, 126 trạm biến áp 500kV và 220kV.

Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp – Bài 2: Tăng cường kiểm tra và giám sát

Tình hình vi phạm hành lang lưới điện gây nguy cơ sự cố lưới truyền tải điện trên địa bàn các tỉnh thành miền Bắc diễn ra rất phức tạp, đa dạng về hình thức và đối tượng vi phạm.

Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp – Bài 1: Chống cháy trong và ngoài gần hành lang

Trong những năm qua đã xảy ra một số sự cố lưới điện cao áp mà nguyên nhân chủ yếu là do cháy rừng, cháy cây trồng trong và ngoài gần hành lang lưới điện.

VIDEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị ảo VinMart 4.0 (Virtual Store) chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, ứng dụng mua sắm ưu việt Scan & Go được VinMart mở rộng phạm vi tới 73 siêu thị trên cả nước.