bao lanh vay

Tag: bao lanh vay

 • Bên bảo lãnh cho vay có quyền gì? Ngân hàng

  Bên bảo lãnh cho vay có quyền gì?

  07:42' - 13/09/2020

  Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 • Gỡ nút thắt bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp Ngân hàng

  Gỡ nút thắt bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp

  09:04' - 23/09/2015

  Theo các chuyên gia kinh tế, vấn đề bảo lãnh vay vốn đang là nút thắt khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.