Từ khoá:bom rua cat

Doanh nghiệp bơm rửa cát gây tắc nghẽn dòng suối

Hoạt động rửa cát của một số doanh nghiệp gây nên tình trạng bồi lắng dòng suối, sình lầy, không có nước phục vụ tưới tiêu, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân khu vực.

VIDEO

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.