Từ khoá:bom rua cat

Doanh nghiệp bơm rửa cát gây tắc nghẽn dòng suối

Hoạt động rửa cát của một số doanh nghiệp gây nên tình trạng bồi lắng dòng suối, sình lầy, không có nước phục vụ tưới tiêu, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân khu vực.

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.