Từ khoá:cach mang cong nghiep lan thu tu

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phát triển ngân hàng số

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có tác động đến hầu hết các lĩnh vực; trong đó có tài chính ngân hàng. Theo đó, làn sóng chuyển đổi số của ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ thời gian gần đây.

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Việc xây dựng và phát triển thương hiệu đã được doanh nghiệp Việt đầu tư nhiều hơn nhưng so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thương hiệu của doanh nghiệp Việt vẫn còn nhiều hạn chế.

Xem lại định nghĩa “cơ sở thường trú” trong thu thuế

Các “cơ sở thường trú” cần phải được xem xét lại để phản ánh các hoạt động kinh tế số.

Chuyển đổi mô hình hoạt động ngân hàng theo hướng số hóa

Ngày 8/11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Công nghệ tài chính Việt Nam (FVF) 2019.

Phát triển khoa học công nghệ làm động lực cho phát triển kinh tế

Các ngành đang có sự chuyển biến lớn, từ đó tác động mạnh đến việc phát triển khoa học công nghệ, làm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng trong kỷ nguyên số

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã tạo ra rất nhiều công cụ số giúp doanh nghiệp truyền thông, bán hàng, dịch vụ và tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Trình độ công nghệ của Việt Nam cách khá xa các nước dẫn đầu Đông Nam Á

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam còn có khoảng cách khá xa so với các quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?