Từ khoá:cai cach tien luong

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Gác chặt nguồn tăng thu để cải cách tiền lương

Phân công, phân cấp phải gắn với quản lý chứ không phải “thả gà ra đuổi”. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, “đẻ số” ra rồi dùng dằng duyệt hay không duyệt, dẫn đến không thực hiện được cải cách tiền lương

Tạo nguồn cải cách tiền lương

Trong khu vực công, Nhà nước trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp công.

Cải cách tiền lương để nâng cao năng suất lao động

Chính phủ của nhiều nước phát triển đang cải cách đối với chính sách tiền lương của người lao động trong bối cảnh phải ứng phó tình trạng bất bình đẳng xã hội và tăng trưởng lương ì ạch.

Cải cách tiền lương - Bài 2: Nghị quyết 27 và tư duy đột phá

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương là cuộc “cách mạng” thực sự trên lĩnh vực tiền lương.

Cải cách tiền lương: Tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp

Trong khu vực doanh nghiệp, chính sách tiền lương từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Chính sách tiền lương: Đảm bảo công bằng cho người lao động

Trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương, tiền lương trong khu vực công từng bước được cải thiện, nhất là ở những vùng và lĩnh vực đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương.

Cải cách tiền lương - Bài 1: Bất cập trong chính sách lương

Sau hơn nửa thập kỷ với 4 lần thực hiện cải cách chính sách tiền lương cùng với khá nhiều Nghị quyết của Đảng và Nhà nước được ban hành, chế độ tiền lương hiện hành vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập..

Hội nghị TƯ 7 Khóa XII: Ba Đề án Trung ương thảo luận cần được thực hiện đồng bộ

Nhiều nội dung quan trọng mà Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tập trung thảo luận đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị Trung ương 7: Bài cuối - Cải cách chính sách tiền lương - cơ hội đã chín muồi

Chính sách lương có vai trò động lực cho người lao động, doanh nghiệp và đây là dịp để cải cách hiệu quả chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng tin tưởng, kỳ vọng vào những chính sách mới

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như thảo luận các Đề án liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.

VIDEO

Từ ngày 27/10, Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines sẽ mở hai đường bay mới kết nối TP HCM với 2 địa danh du lịch nổi tiếng là Bali (Indonesia) và Phuket (Thái Lan). Đường bay TP HCM – Bali có tần suất 7 chuyến/tuần; đường bay TP HCM – Phuket, tần suất 3 chuyến/tuần.