Từ khoá:cat giam dieu kien kinh doanh

Việt Nam tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục kinh doanh

Theo đánh giá của WB, nhờ cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Việt Nam năm 2017 đã tiết kiệm 4.000 tỷ đồng; năm 2018 tiết kiệm 6.300 tỷ đồng.

Đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh không rõ ràng trước quý 3/2019

Trong năm 2019, các bộ và cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III/2019.

42% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép kinh doanh

Cắt giảm điều kiện kinh doanh có nhiều tích cực, song điều tra năm 2017 cho thấy vẫn có 58% doanh nghiệp phải đi xin giấy phép kinh doanh có điều kiện và 42% cho biết là gặp khó khăn khi xin giấy phép

Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018.

Nhiều bộ đã lên phương án nhưng chưa cắt giảm điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chỉ rõ 7 tồn tại trong cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh.

Ngành nông nghiệp cắt giảm 241/345 điều kiện đầu tư kinh doanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát và cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Bộ Xây dựng cắt giảm, đơn giản hoá 85% điều kiện đầu tư kinh doanh

Tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm và đơn giản hoá của Bộ Xây dựng đạt 85%, vượt 35% so với yêu cầu cắt giảm, đơn giản hoá 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị 20.

Đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh: Cần thực chất và nỗ lực hơn

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ, ngành phải rà xét và xây dựng phương án, nghị định cắt giảm 50% các điều kiện kinh doanh để trình Chính phủ trước ngày 15/8/2018.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh này lại phát sinh thêm nhiều điều kiện kinh doanh khác

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi kiểm tra đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh.

Nhiều bộ ngành bị "nhắc nhở" vì chậm cắt giảm điều kiện kinh doanh

Một số bộ, ngành đã được “nhắc nhở” như Bộ Y tế vẫn còn 802 mặt hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành, mới giảm được ở danh mục các sản phẩm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm...

VIDEO

Những ứng dụng thanh toán điện tử không còn mấy xa lạ trong cuộc sống của chúng ta. Xu hướng này đang được nhiều quốc gia trên thế giới theo đuổi.