Từ khoá:ch play

Cục Đường thủy kiểm soát vi phạm qua hình ảnh trên điện thoại

Ứng dụng Viwa Alert cho phép người dân có thể chụp và gửi trực tiếp đến Cục Đường thủy nội địa các hình ảnh về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đường thủy.

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.