Từ khoá:che bien che tao

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao

Nếu tính cả 2,273 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 40,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2019 là trên 4 triệu tỷ đồng.

Công nghiệp chế biến chế tạo giữ đà tăng trưởng cao

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 11 chỉ tăng 5,4%, ước tính giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng tăng gần 7%

Đáng chú ý là vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt mức khá cao với 12,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Hải Phòng hướng tới thành phố công nghiệp hiện đại thông minh

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng cao trong các nước ASEAN

10 tháng, ngành khai khoáng tăng nhẹ nhờ khai thác than tăng cao, bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô; sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng.

Tháng 10, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gấp 3 lần tháng trước

Trong tháng 10, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao với hơn 12 nghìn doanh nghiệp; đặc biệt doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh, tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cần làm gì để có chứng nhận xuất xứ Made in Vietnam

Doanh nghiệp khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ nên tìm hiểu xác định trước xuất xứ; thậm chí, gửi ảnh, thiết kế chi tiết xem có đáp ứng hay không

8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,5%

8 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,8% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017 .

Công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng cao nhất 5 năm qua

Năm tháng qua, sản xuất công nghiệp cả nước đạt mức tăng khá nhờ kết quả sản xuất tích cực của ngành chế biến, chế tạo; ngành sản xuất, phân phối điện và cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 19% trong tháng 4

Nếu tính cả 872 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2019 là 1.414,4 nghìn tỷ đồng.

VIDEO

Hôm qua (24/2), tại khóa họp lần thứ 43 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi các nước bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu.