Từ khoá:chinh quyen dien tu

Quảng Ninh đủ điều kiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia

Tỉnh Quảng Ninh đã đủ điều kiện và sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia vào cuối tháng 11/2019.

Đà Nẵng xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh

Việc lựa chọn các giải pháp mới, ứng dụng các nền tảng công nghệ thông minh có thể giúp Đà Nẵng song song thực hiện mục tiêu đẩy mạnh Chính quyền điện tử và xây dựng Thành phố thông minh.

Phú Quốc đầu tư hạ tầng viễn thông đô thị thông minh

Kiên Giang đang triển khai các hạng mục hạ tầng viễn thông để xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc.

TP Hồ Chí Minh gặp khó trong triển khai Đề án đô thị thông minh

Ngày 22/6, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá 18 tháng triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án).

VIDEO

Từ ngày 1/1/2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng so với năm 2019.