chu tich nuoc nguyen xuan phuc tham chinh thuc lb thuy si