Từ khoá:chu tich vec

Kết luận thanh tra về nội dung tố cáo Chủ tịch VEC

Kết luận thanh tra về nội dung tố cáo Chủ tịch VEC vừa được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ ký ban hành.

VIDEO

Những ứng dụng thanh toán điện tử không còn mấy xa lạ trong cuộc sống của chúng ta. Xu hướng này đang được nhiều quốc gia trên thế giới theo đuổi.