Từ khoá:ciem

Cải cách điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động

Hội thảo nhằm đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nâng cao năng lực cạnh tranh: Chính phủ và doanh nghiệp hợp sức

Việc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh được thực hiện triệt để và thực hiện cải cách là mục tiêu xuyên suốt, liên tục của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Khởi động dự án Tư vấn chính sách phát triển kinh tế gắn với chống chịu biến đổi khí hậu

Dự án hướng tới xây dựng một mô hình tích hợp để đánh giá tác động của các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực cho phía Việt Nam trong việc áp dụng mô hình.

Doanh nghiệp nhà nước tiếp cận công nghệ 4.0

Đổi mới sáng tạo là một quá trình thử thách, doanh nghiệp nhà nước có chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận rủi ro?

Tìm động lực cho nền kinh tế Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều yếu tố bất định, với những nhận định và góc nhìn của các chuyên gia sẽ đưa ra những giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới.

Đề xuất các giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh, minh bạch

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, CIEM đề xuất, cải cách trước hết phải từ tư duy quản lý của các bộ, ngành, địa phương.

Làm gì để khuyến khích tư nhân đầu tư nhiều hơn vào phát triển bền vững?

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, ngân sách nhà nước; theo đó, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Phát triển công nghiệp ô tô: Cần chính sách đột phá

Hội thảo thảo luận làm rõ thực trạng, bất cập và hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển...

Đẩy mạnh triển khai Đề án thúc đẩy kinh tế chia sẻ

Đề xuất các phương thức quản lý đối với các mô hình kinh tế chia sẻ nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích các bên tham gia vào mô hình kinh tế này.

Kiến nghị giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030

Mục tiêu và yêu cầu của nghiên cứu là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện vai trò của kinh tế nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 2011-2020 một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan, khoa học.

VIDEO

Theo Tổng cục Du lịch, sự bùng phát của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona được dự đoán sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ với du lịch Việt Nam, nhất là lượng khách du lịch đến từ thị trường Trung Quốc (hiện đang chiếm khoảng trên 30% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam) sụt giảm mạnh.