Từ khoá:ciem

Khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư

Tăng trưởng kinh tế cao trong những quý đầu năm giúp giảm đáng kể áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong các tháng cuối năm.

Điều gì giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả?

Đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trên thực tế, doanh nghiệp chỉ cần chú ý đến yếu tố then chốt là ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng internet.

Tìm kiếm động lực tăng trưởng

TS. Nguyễn Đình Cung cho biết, mặc dù, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cách thức tăng trưởng có thay đổi tích cực... nhưng nền kinh tế còn nhiều thách thức.

Dự thảo Nghị định mới về điều kiện kinh doanh vận tải có gì khác biệt?

Dự thảo Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô mới nhất đang được lấy ý kiến với nhiều điểm mới, như bỏ một số quy định, điều kiện về màu sơn, lo go...

Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chiến lược cách mạng công nghệ 4.0

Hội thảo được thực hiện nhằm đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc chuẩn bị chiến lược cho cách mạng công nghệ 4.0 và xác định các yếu tố chính của cách mạng công nghệ 4.0 ở Việt Nam.

Nhận diện triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2018

Kinh tế Việt Nam bước vào quý II với không ít hứng khởi và kỳ vọng. Những chuyển biến về cải thiện môi trường kinh doanh trong những quý trước ít nhiều đã củng cố niềm tin của thị trường.

Cải cách độc quyền Nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới

Sau nhiều năm đổi mới kinh tế và mở cửa, số lượng các ngành, lĩnh vực còn độc quyền Nhà nước đã giảm nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.

Môi trường kinh doanh chưa thực sự tạo ra làn sóng cải cách mạnh mẽ

Mặc dù, người đứng đầu Chính phủ thể hiện quyết tâm rất mạnh mẽ trong việc tháo gỡ cho môi trường đầu tư nhưng số bộ ngành “hưởng ứng” vẫn chưa nhiều, chưa thực sự tạo ra làn sóng cải cách mạnh mẽ.

Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018

Ngày 19/6, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018 nhằm đánh giá thực trạng bức tranh doanh nghiệp.

Tăng tính minh bạch, hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Dự thảo Nghị định mới nhất quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện trình Chính phủ.

VIDEO

Tại 1 số chợ đầu mối trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước đã có dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn tới việc các ban quản lý chợ tự tung tự tác, đặt ra nhiều khoản thu vô lý mà không có hóa đơn chứng từ gây khó khăn, phiền nhiễu cho tiểu thương.