Từ khoá:co quan chuc nang tinh thanh hoa

Cảnh giác với hoạt động truyền đạo trái pháp luật, đan xen nhiều yếu tố mê tín dị đoan

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh có 3 điểm có duy trì hoạt động của các thành viên tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời" ở các huyện Ngọc Lặc, Triệu Sơn và thành phố Thanh Hóa.

VIDEO

Con số này được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xác nhận. Loại thịt gà nhập Mỹ chủ yếu là đông lạnh, loại nguyên con, đùi gà, cánh và chân gà công nghiệp. Trước đây, giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam cũng chỉ khoảng 19.000-23.000 đồng/kg.