Từ khoá:con giong thuy san

Phát triển ngành thủy sản Khánh Hòa - Bài 1: Đa dạng nguồn giống

Khánh Hòa đang tập trung đầu tư phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng từ con giống đến thủy sản thương phẩm.

Kiểm soát chất lượng con giống thủy sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn hạn chế

Hiện nay việc bảo đảm nguồn con giống thủy sản tốt trên thị trường của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn nhiều hạn chế.

VIDEO

Ngoài miễn học phí cho trẻ 5 tuổi, học sinh THCS công lập, Chính phủ thống nhất hỗ trợ học phí cho học sinh diện phổ cập trường ngoài công lập.