Từ khoá:dam phan vong 7 nafta

Vòng 7 tái đàm phán NAFTA: Đặt mục tiêu hoàn tất thêm 7 chương mới

Vòng đàm phán thứ 7 NAFTA, các bên đặt mục tiêu hoàn tất ít nhất 7 chương mới, trong đó có viễn thông, năng lượng và rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.