Từ khoá:dan the etag

Cuối năm 2019 tất cả trạm phí đều phải thu phí tự động

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện đã có 19 trạm thu phí không dừng đi vào vận hành thương mại, còn 6 trạm thu phí đang trong thời gian lắp đặt và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới.

VIDEO

Năm 2020 sẽ là khoảng thời gian quyết định xem liệu thế giới có đủ khả năng đối phó với 3 thách thức lớn là kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân, xử lý vấn đề biến đổi khí hậu và phục hồi niềm tin đối với Liên hợp quốc (LHQ) hay không.