dhd

Tag: dhd

 • DHD thay đổi diện mạo nhờ chuyển đổi số Công nghệ

  DHD thay đổi diện mạo nhờ chuyển đổi số

  11:44' - 26/05/2021

  Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đang tiến hành mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số và mang lại nhiều kết quả thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Sự tự tin làm nên thương hiệu DHD Doanh nghiệp

  Sự tự tin làm nên thương hiệu DHD

  10:50' - 21/05/2021

  Dự án thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi hoàn thành toàn bộ công trình và chính thức vận hành phát điện từ ngày 2/4/2001. Hàng năm, Nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi sản xuất khoảng 1,5 tỷ kWh.