Từ khoá:dieu kien kinh doanh

Việt Nam tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục kinh doanh

Theo đánh giá của WB, nhờ cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Việt Nam năm 2017 đã tiết kiệm 4.000 tỷ đồng; năm 2018 tiết kiệm 6.300 tỷ đồng.

Bộ Giao thông Vận tải làm rõ định nghĩa "kinh doanh vận tải" với Grab

Bộ Giao thông Vận tải đã lý giải những góp ý của Grab xung quanh dự thảo sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Nông nghiệp cắt giảm 122 thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng số 386 thủ tục hành chính.

Đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh không rõ ràng trước quý 3/2019

Trong năm 2019, các bộ và cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III/2019.

VCCI: Cần có tiêu chí thống nhất về tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh

50% các điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được đơn giản hóa hoặc dỡ bỏ, nhằm giải phóng doanh nghiệp khỏi hàng nghìn thủ tục và chi phí không cần thiết.

Đổi mới kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đổi mới trong kiểm tra chuyên ngành.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh tiết kiệm trên 5,9 triệu ngày công/năm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thể chế chính sách cho hoạt động cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính đã được cơ bản hoàn thiện.

Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch cải cách hành chính 2019

Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định số 2563/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành nông nghiệp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng (trên 77%).

Thực hiện Nghị quyết 19 giúp việc cắt giảm, bãi bỏ điều kiện kinh doanh giảm nhiều

Năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, việc cắt giảm, bãi bỏ điều kiện kinh doanh được nêu trong nhiều phiên họp Chính phủ và đến nay đã đạt mức 50%

VIDEO

Ngày 22/5 Đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa và đĩa tiếng anh bị làm giả trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.