Từ khoá:do an quy hoach chung thanh pho da nang

Góp ý cho đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Ngày 8/11, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo phản biện Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

VIDEO

Tết Dương lịch 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày. Người lao động làm ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.