doanh thu airbnb

Tag: doanh thu airbnb

  • Airbnb thu lãi kỷ lục Doanh nghiệp

    Airbnb thu lãi kỷ lục

    14:02' - 05/11/2021

    Airbnb, có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), cho biết doanh thu của công ty trong quý III đạt 2,2 tỷ USD, mức cao chưa từng thấy, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2019.