Từ khoá:don gia xay dung

Đưa giá nhân công xây dựng về sát thực tế

Hướng dẫn cụ thể về xác định đơn giá nhân công xây dựng là nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống định mức đơn giá xây dựng nhằm đưa giá nhân công xây dựng về sát thực tế.

Bộ Xây dựng loại bỏ 1.005 định mức xây dựng quá lạc hậu

Bộ Xây dựng đã hoàn thành rà soát 14.738/14.738 định mức xây dựng; trong đó, loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa đổi 3.289 và bổ sung 1.786 định mức.

Định mức đơn giá xây dựng và câu chuyện “tính đúng, tính đủ”

Yêu cầu “tính đúng, tính đủ, tính giá tại chân công trình” trở thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Chuẩn hoá hệ thống định mức đơn giá xây dựng

Sáng 20/2, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức, xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Làm sao để lấp “lỗ hổng” trong hệ thống định mức đơn giá?

Với tốc độ phát triển đô thị của Việt Nam hiện nay, ngành xây dựng đang có trọng trách rất lớn. Việc đổi mới hệ thống đơn giá định mức là tất yếu nếu không sẽ trở thành rào cản.

VIDEO

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định, thế giới đang ở một “thời điểm quyết định”, đòi hỏi các quốc gia nỗ lực hơn nữa và “hành động nhanh chóng” để ngặn chặn bùng phát đại dịch.