Từ khoá:du an nhieu lieu sinh hoc

PVN nói gì về phương án xử lý các dự án yếu kém?

Đối với các dự án sản xuất nhiên liệu ethanol tại Bình Phước và Dung Quất, PVN và các nhà đầu tư đã có phương án quyết tâm ngày 1/1/2018 sẽ cho ra sản phẩm.

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.